Wat is C++? Basis Concepts van de programmeertaal C++ (2024)

Wat is C++?

C++ is een objectgeoriënteerde programmeertaal voor algemene doeleinden. Het werd rond 1980 gemaakt door Bjarne Stroustrup bij Bell Labs. C++ lijkt sterk op C (uitgevonden door Dennis Ritchie begin jaren zeventig). C++ is zo compatibel met C dat het waarschijnlijk meer dan 1970% van de C-programma's zal compileren zonder ook maar één regel broncode te wijzigen. Hoewel C++ een goed gestructureerde en veiligere taal is dan C, omdat het op OOPs is gebaseerd.

Sommige computertalen zijn voor een specifiek doel geschreven. Zo werd Java aanvankelijk ontworpen om broodroosters en andere elektronische apparaten te bedienentronics. C is ontwikkeld voor het programmeren van besturingssystemen. Pascal werd geconceptualiseerd om de juiste programmeertechnieken te onderwijzen. Maar C++ is een taal voor algemene doeleinden. Het verdient ruimschoots erkenning nicknaam "Zwitsers zakmes der talen."

Populaire programmeertalen in gebruik?

Populaire talen die vooral in gebruik zijn zijn Java, C++, Python, en C.

Talen op een lager niveau, zoals

 • Assembly Taal
 • C
 • C + +

Deze talen dwingen de programmeur om meer over het probleem na te denken in termen van computerprogrammering en de implementaties ervan, in plaats van in de bedrijfslogica.

Zoals je kunt zien, ondanks dat het oud is, is C++ nog steeds relatief populair, wat op zich al een prestatie is. De grafiek komt van stackoverflow.com

Is C++ de beste programmeertaal?

Het antwoord hangt af van perspectief en vereisten. Sommige taken kunnen in C++ worden uitgevoerd, maar niet erg snel. Bijvoorbeeld het ontwerpen van GUI-schermen voor applicaties.

In andere talen zoals Visual Basic en Python zijn GUI-ontwerpelementen ingebouwd. Daarom zijn ze beter geschikt voor GUI-taaktypen.

Enkele van de scripttalen die extra programmeerbaarheid aan applicaties bieden. Zoals MS Word en zelfs Photoshop zijn het vaak varianten van Basic, en niet van C++.

C++ wordt nog steeds veel gebruikt en de bekendste software heeft zijn ruggengraat in C++.

Deze tutorial helpt je C++ basis en gevorderden te leren concepts.

Wie gebruikt C++?

Bij sommige van de meest zichtbare gebruikte systemen van vandaag zijn de cruciale onderdelen geschreven in C++.

Voorbeelden zijn Amadeus (vliegticketverkoop)

 • Bloomberg (financiële formatie),
 • Amazon (Webcommerce), Google (Webzoeken)
 • Facebook (sociale media)

Veel programmeertalen zijn bij hun implementatie afhankelijk van de prestaties en betrouwbaarheid van C++. Voorbeelden zijn onder meer:

 • Java Virtuele Machines
 • JavaScript tolken (bijv. Google's V8)
 • Browsers (bijvoorbeeld Internet Explorer, Mozilla's Firefox, Safari van Apple en Chrome van Google)
 • Applicatie- en webframeworks (bijv. Microsoft's .NET Webservices-framework).

Toepassingen waarbij lokale en WAN-netwerken, gebruikersinteractie, numerieke, grafische en databasetoegang betrokken zijn, zijn sterk afhankelijk van de C++-taal.

Vijf Basis Concepts van C++

Hier zijn vijf basis-C++ concepts:

C++ Variabelen

 • Variabelen vormen de ruggengraat van elke programmeertaal.
 • Een variabele is slechts een manier om bepaalde informatie op te slaan later gebruik. We kunnen deze waarde of gegevens ophalen door te verwijzen naar een ‘woord’ dat deze informatie beschrijft.
 • Eenmaal gedeclareerd en gedefinieerd, kunnen ze vele malen worden gebruikt binnen het bereik waarin ze zijn gedeclareerd.

C++ Controlestructuren

 • Wanneer een programma draait, wordt de code regel voor regel door de compiler gelezen (van boven naar beneden en grotendeels van links naar rechts). Dit staat bekend als “codestroom."
 • Wanneer de code van boven naar beneden wordt gelezen, kan deze een punt tegenkomen waarop deze wordt gelezen moet een beslissing nemen. Op basis van de beslissing kan het programma naar een ander deel van de code springen. Het kan er zelfs voor zorgen dat de compiler een specifiek stuk opnieuw uitvoert, of gewoon een heleboel code overslaat.
 • Je zou dit proces kunnen zien alsof je zou kiezen uit verschillende cursussen van Guru99. Jij beslist, klik op een link en sla een paar pagina's over. Op dezelfde manier heeft een computerprogramma een reeks strikte regels om de stroom van programma-uitvoering te bepalen.

C ++ datastructuren

Laten we een lijst met cursussen over “guru99” als voorbeeld gebruiken! Je hebt waarschijnlijk een lijst met cursussen voor je liggen. Maar hoe denk je dat ze dat hebben opgeslagen? Er kunnen veel cursussen zijn en verschillende gebruikers kunnen zich voor verschillende cursussen inschrijven. Genereren ze voor elke gebruiker een andere variabele? Laten we bijvoorbeeld zeggen dat we 10 cursussen moeten bijhouden.

Ten eerste, de VERKEERDE WEG:

Als we 10 cursussen moeten opslaan, zouden we waarschijnlijk 10 variabelen definiëren, toch?

Fout.

In de programmeerwereld is dit gewoon een vreselijke manier om 10 verschillende variabelen op te slaan. Dit komt door twee belangrijke redenen:

 • De enorme hoeveelheid tekst die u in uw programma moet schrijven. Zeker, op dit moment hebben we maar 10 cursussen, dus dat is niet zo erg, maar wat als we 1,000 cursussen hadden! Stel je voor dat je dat duizend keer typt! Vergeet het!
 • De flexibiliteit. Als u nog een cursus wilt toevoegen, zijn handmatige bewerkingen van de code nodig. We zouden een variabele cursus11 hebben gecreëerd. Dit is gewoon gek!

Dus, wat is het JUISTE MANIER?

Opslaan in datastructuren.

A data structuur is geweldig manier om het probleem te omzeilen door duizenden variabelen te creëren. C++ bevat vele soorten ingebouwde datastructuren. Het meest gebruikt worden arrays die aangeleerd zullen worden later.

C++-syntaxis

De syntaxis is een lay-out van woorden, uitdrukkingen en symbolen.

Nou, dat komt omdat een email adres heeft een goed gedefinieerde syntaxis. Je hebt een combinatie van letters nodig, numbers, mogelijk met onderstrepingstekens (_) of punten (.) ertussen, gevolgd door een at the rate (@) symbool, gevolgd door een websitedomein (bedrijf.com).

De syntaxis in een programmeertaal is dus vrijwel hetzelfde. Het zijn een aantal goed gedefinieerde regels waarmee u een goed functionerend softwarepakket kunt maken.

Maar als u zich niet aan de regels van een programmeertaal of syntaxis houdt, krijgt u fouten.

C++-hulpmiddelen

In de echte wereld is een hulpmiddel iets (meestal een fysiek object) dat u helpt een bepaalde klus snel te klaren.

Welnu, dit geldt ook voor de programmeerwereld. Een hulpmiddel bij het programmeren is een stukje software waarmee u, wanneer u het samen met de code gebruikt, sneller kunt programmeren.

Er zijn waarschijnlijk tienduizenden, zo niet miljoenen verschillende tools in alle programmeertalen.

Het meest cruciale hulpmiddel dat door velen wordt overwogen, is een IDE, een Geïntegreerde ontwikkelomgeving. Een IDE is software die uw codeerleven zoveel gemakkelijker zal maken. IDE's zorgen ervoor dat uw bestanden en mappen georganiseerd zijn en bieden u een mooie en overzichtelijke manier om ze te bekijken.

Gebruik van C++ programmeertaal

Hier zijn enkele belangrijke toepassingen van de programmeertaal C++:

Operasystemen

Tarwe is het Microsoft Windows of Mac OSX of Linux – allemaal operaSommige systemen hebben een aantal onderdelen die in C++ zijn geprogrammeerd. Het is de ruggengraat van alle bekende besturingssystemen zoals C++trongly-getypeerde en snelle programmeertaal, waardoor het een ideale keuze is voor het ontwikkelen van een operasysteem.

Spellen

Vanwege het feit dat het een van de snelste programmeertalen is, wordt C++ veel gebruikt bij het programmeren van game-ontwikkelingsengines. C++ kan hardwarebronnen gemakkelijk manipuleren en het kan ook procedurele programmering bieden voor CPU-intensieve functies.

Browsers

De rendering-engines van verschillende webbrowsers zijn geprogrammeerd in C++ vanwege de snelheid die het biedt.

bibliotheken

Veel bibliotheken op hoog niveau gebruiken C++ als de belangrijkste programmeertaal. Verschillende Machine Learning-bibliotheken gebruiken bijvoorbeeld C++ in de backend vanwege de snelheid.

grafiek

C++ wordt veel gebruikt in vrijwel alle grafische toepassingen die snelle weergave, beeldverwerking, real-time fysica en mobiele sensoren vereisen.

Banktoepassingen

Een van de meest gebruikte core-bankingsystemen – Infosys Finacle, gebruikt C++ als de backend-programmeertaal. Bankapplicaties moeten dagelijks miljoenen transacties verwerken en vereisen ondersteuning voor hoge gelijktijdigheid en lage latentie.

Cloud/gedistribueerde systemen

Cloudopslagsystemen maken gebruik van schaalbare bestandssystemen die dicht bij de hardware werken. Dat is de reden waarom C++ een voorkeurskeuze wordt voor cloudsystemen.

Embedded Systems

Diverse embedded systemen zoals medische machines, smartwatches, etc. gebruiken C++ als primaire programmeertaal.

compilers

Compilers van verschillende programmeertalen gebruiken C++ als backend-programmeertaal.

Je houdt misschien van:

 • std::list in C++ met voorbeeld
 • C++ IDE downloaden en installeren op Windows
 • Hello World-programma in C++ met code-uitleg
 • C++-tutorial voor beginners: leer de basisprincipes van programmeren in 7 dagen
 • Verschil tussen structuur en klasse in C++
 • C++ Tutorial PDF voor beginners (nu downloaden)
 • Statische lidfunctie in C++ (voorbeelden)
Wat is C++? Basis Concepts van de programmeertaal C++ (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ray Christiansen

Last Updated:

Views: 5723

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ray Christiansen

Birthday: 1998-05-04

Address: Apt. 814 34339 Sauer Islands, Hirtheville, GA 02446-8771

Phone: +337636892828

Job: Lead Hospitality Designer

Hobby: Urban exploration, Tai chi, Lockpicking, Fashion, Gunsmithing, Pottery, Geocaching

Introduction: My name is Ray Christiansen, I am a fair, good, cute, gentle, vast, glamorous, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.